Devolucions

Les devolucions no s'acceptaran passats els 15 dies. Només s'accepten si han arribat en mal estat, mai si s'ha manipulat el producte.