@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Mulish:ital,wght@0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap');

Devolucions

Les devolucions no s'acceptaran passats els 15 dies. Només s'accepten si han arribat en mal estat, mai si s'ha manipulat el producte.